Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinski sud u Novom Zagrebu (Chorvatsko) dne 19. října 2018 – Hrvatska radiotelevizija v. TY

(Věc C-657/18)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Općinski sud u Novom Zagrebu

Účastníci původního řízení

Žalobce: Hrvatska radiotelevizija

Žalovaný: TY

Předběžné otázky

Je s ohledem na rozsudky vydané Soudním dvorem ve věcech C-484/15 a C-551/15 v souladu s čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a s článkem 18 Smlouvy o fungování Evropské unie vnitrostátní právní ustanovení, konkrétně článek 1 Ovršni zakon (zákon o exekuci; zveřejněný v NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 a 73/17), které notářům přiznává pravomoc uskutečňovat vymáhání pohledávek na základě ověřeného dokumentu prostřednictvím vydání platebního rozkazu, jako exekučního titulu, bez výslovného souhlasu dlužníka, proti kterému je exekuce namířena?

Lze ve věci č. Povrv-2032/17, ve které má rozhodnout předkládající soud, uplatnit výklad poskytnutý v rozsudcích Soudního dvora ze dne 9. března 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), a Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193)?

____________