Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatien) den 19. oktober 2018 – Hrvatska radiotelevizija mod TY

(Sag C-657/18)

Processprog: kroatisk

Den forelæggende ret

Općinski sud u Novom Zagrebu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hrvatska radiotelevizija

Sagsøgt: TY

Præjudicielle spørgsmål

Er en bestemmelse i national lovgivning, artikel 1 i Ovršni zakon (offentliggjort i Narodne novine nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 og 73/17), som bemyndiger notarer til at foretage tvangsinddrivelse af fordringer på grundlag af et autentisk dokument ved udstedelse af en fuldbyrdelsesordre som et tvangsfuldbyrdelsesdokument uden udtrykkeligt samtykke fra rekvisitus, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, henset til Domstolens dom i sag C-484/15 og i sag C-551/15?

Kan den fortolkning, der er anlagt i Domstolens domme af 9. marts 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) og Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), finde anvendelse i nærværende sag, Povrv-2032/17, som beskrevet ovenfor, der skal påkendes af den forelæggende ret?

____________