Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvaatia) 19. oktoobril 2018 – Hrvatska radiotelevizija versus TY

(kohtuasi C-657/18)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Općinski sud u Novom Zagrebu

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Hrvatska radiotelevizija

Kostja: TY

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõikega 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 18 on kooskõlas selline riigisisene õigusnorm nagu sundtäitmist käsitleva seaduse (Ovršni zakon; Narodne novine nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ja 73/17) artikkel 1, mis annab notaritele pädevuse võlgade sundtäitmiseks algdokumendi alusel, väljastades täitekorralduse kui täitedokumendi ilma kostja sõnaselge nõusolekuta, võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid kohtuasjades C-484/15 ja C-551/15?

Kas Euroopa Kohtu 9. märtsi 2017. aasta kohtuotsustes Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) ja Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) antud tõlgendust võib kohaldada käesolevas kohtuasjas Povrv-2032/17, mida eelotsusetaotluse esitanud kohus peab lahendama?

____________