Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatia) on esittänyt 19.10.2018 – Hrvatska radiotelevizija v. TY

(asia C-657/18)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Hrvatska radiotelevizija

Vastaaja: TY

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallisen lainsäädännön säännös eli täytäntöönpanolain (Ovršni zakon; Narodne novine nrot 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ja 73/17) 1 §, jossa notaareille annetaan toimivalta toteuttaa vaatimusten pakkotäytäntöönpano todistusvoimaisen asiakirjan perusteella antamalla täytäntöönpanoperusteeksi täytäntöönpanomääräys ilman vastapuolen nimenomaista lupaa, yhteensopiva ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 artiklan kanssa, kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen asioissa C-484/15 ja C-551/15 antamat tuomiot?

Voidaanko unionin tuomioistuimen 9.3.2017 antamissa tuomioissa Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) ja Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) vahvistamaa tulkintaa soveltaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa nro Povrv-2032/17?

____________