Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. listopada 2018. uputio Općinski sud u Novom Zagrebu (Hrvatska) – Hrvatska radiotelevizija protiv TY

(Predmet C-657/18)

Jezik postupka: hrvatski

Sud koji je uputio zahtjev

Općinski sud u Novom Zagrebu

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Hrvatska radiotelevizija

Tuženik: TY

Prethodna pitanja

Da li je odredba nacionalnog zakonodavstva i to odredba članka 1. Ovršnog zakona (objavljen u NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17), kojom se javnim bilježnicima daje ovlast da provode prisilno ostvarenje tražbine na temelju vjerodostojne isprave, donošenjem rješenja o ovrsi, kao ovršnog naslova, bez izričitog pristanka ovršenika, u skladu sa člankom 6.1. Europske konvencije ljudskih prava i temeljnih sloboda i sa člankom 18. Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, imajući pri tom u vidu citirane presude broj C-484/15 i C-551/15.

Da li se tumačenje izraženo u presudama Suda Europske unije C-484/15 i C-551/15 može primijeniti u konkretno izloženom predmetu ovoga suda pod poslovnim brojem Povrv-2032/17.

____________