Language of document :

Az Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvátország) által 2018. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hrvatska radiotelevizija kontra TY

(C-657/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Općinski sud u Novom Zagrebu

Az alapeljárás felei

Felperes: Hrvatska radiotelevizija

Alperes: TY

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Figyelemmel a Bíróság C-484/15. és C-551/15. sz. ügyben hozott ítéletére, összeegyeztethető-e az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, mint az Ovršni zakon (a végrehajtásról szóló törvény; közzétéve az NN 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. és 73/17. számában), és amely a közjegyzők hatáskörébe utalja a követelések hiteles dokumentumokon alapuló és végrehajtási határozat – mint végrehajtható okirat – kiállítása útján történő behajtását, anélkül hogy a végrehajtás alá vont adós kifejezett beleegyezését adta volna?

2)    Alkalmazható-e a Bíróság 2017. március 9-i Zulfikarpašić ítéletében (C-484/15, EU:C:2017:199) és 2017. március 9-i Pula Parking ítéletében (C-551/15, EU:C:2017:193) adott értelmezés a kérdést előterjesztő bíróság által elbírálandó Povrv-2032/17. sz. ügyben?

____________