Language of document :

2018 m. spalio 19 d. Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hrvatska radiotelevizija / TY

(Byla C-657/18)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Općinski sud u Novom Zagrebu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Hrvatska radiotelevizija

Atsakovas: TY

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimus bylose C-484/15 ir C-551/15, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnį atitinka nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Ovršni zakon (Įstatymas dėl priverstinio vykdymo; paskelbtas Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ir 73/17) 1 straipsnis, pagal kurį notarams suteikiami įgaliojimai remiantis autentišku dokumentu išduoti vykdomąjį dokumentą, kaip vykdomąjį raštą, ir pradėti priverstinį reikalavimų vykdymą negavus aiškaus atsakovo sutikimo?

2.    Ar 2017 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimuose Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), ir Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) pateiktas išaiškinimas gali būti taikomas šioje byloje, Povrv-2032/17, kurią turi išnagrinėti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas?

____________