Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Općinski sud u Novom Zagrebu (Croația) la 19 octombrie 2018 – Hrvatska radiotelevizija/TY

(Cauza C-657/18)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Općinski sud u Novom Zagrebu

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Hrvatska radiotelevizija

Pârâtă: TY

Întrebările preliminare

O dispoziție din legislația națională, articolul 1 din Ovršni zakon (Legea privind executarea silită, publicată în NN nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 și 73/17) care împuternicește notarii să efectueze recuperarea forțată de creanțe în temeiul unui document autentic prin eliberarea unui ordin de executare, ca titlu executoriu, fără acordul expres al debitorului urmărit, este conformă cu articolul 6 alineatul (1) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și cu articolul 18 TFUE, având în vedere Hotărârile Curții pronunțate în cauzele C-484/15 și C-551/15?

Interpretarea dată în Hotărârile Curții din 9 martie 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) și Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) poate fi aplicată în prezenta cauză, Povrv-2032/17 cu care instanța de trimitere a fost sesizată?

____________