Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Općinski sud u Novom Zagrebu (Hrvaška) 19. oktobra 2018 – Hrvatska radiotelevizija/TY

(Zadeva C-657/18)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Općinski sud u Novom Zagrebu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hrvatska radiotelevizija

Tožena stranka: TY

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je ob upoštevanju sodb Sodišča v zadevah C-484/15 in C-551/15 določba nacionalne zakonodaje, in sicer določba člena 1 Ovršnog zakona (zakon o izvršbi, objavljen v NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 in 73/17), s katero se notarje pooblašča, da prisilno izvršitev terjatve na podlagi verodostojne listine opravijo tako, da brez izrecne privolitve dolžnika izdajo sklep o izvršbi kot nalog za izvršbo, v skladu s členom 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter členom 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije?

Ali se razlaga iz sodb Sodišča v zadevah C-484/15 in C-551/15 lahko uporabi v konkretno predstavljeni zadevi predložitvenega sodišča pod opravilno številko Povrv-2032/17?

____________