Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 19. oktoobril 2018 – Mitnitsa Varna versus „Schenker“ EOOD

(kohtuasi C-655/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Varna

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Mitnitsa Varna

Vastustaja kassatsioonimenetluses: „Schenker“ EOOD

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik1 , artikli 242 lõike 1 punkte a ja b tuleb tõlgendada nii, et tolliladustamisprotseduurile suunatud kauba vargus tähendab põhikohtuasja konkreetsetel asjaoludel kauba väljaviimist tollijärelevalve alt, mistõttu määratakse loa omanikule tolliõigust rikkuva teo eest rahaline karistus?

2.    Kas nõue tasuda tolliõigust rikkuva teo – käesolevas asjas tollijärelevalve alt väljaviimine – esemeks oleva kauba väärtusele vastav summa on oma olemuselt väärteokorras määratud karistus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, artikli 42 lõigete 1 ja 2 tähenduses ja kas liikmesriigi õigusnorm, mis kohustab lisaks rahatrahvile tasuma ka eespool nimetatud summa, on õiguspärane? Kas selline kord on kooskõlas liidu tolliõigusnormide rikkumise eest määratavatele karistustele esitatavate tõhususe, proportsionaalsuse ja hoiatavuse kriteeriumidega, mida on nimetatud määruse artikli 42 lõike 1 teises lauses?

____________

1 ELT 2013, L 269, lk 1.