Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. listopada 2018. uputio Administrativen sad Varna (Bugarska) – Mitnitsa Varna protiv„Schenker” EOOD

(predmet C-655/18)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Varna

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Mitnitsa Varna

Druga stranka u kasacijskom postupku: „Schenker” EOOD

Prethodna pitanja

Treba li članak 242. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije1 tumačiti na način krađa robe stavljene u postupak carinskog skladištenja predstavlja u konkretnim okolnostima iz glavnog postupka izuzimanje od postupka carinskog skladištenja, koje dovodi do izricanja financijske sankcije korisniku odobrenja zbog carinskog prekršaja?

Predstavlja li nalaganje plaćanja protuvrijednosti robe koja je predmet nepoštovanja carinskog zakonodavstva, u ovom slučaju izuzimanja od postupka carinskog skladištenja, administrativnu sankciju u skladu s člankom 42. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije, te je li dopuštena nacionalna odredba kojom je uređeno takvo plaćanje pored izricanja financijske sankcije? Je li ta odredba u skladu s kriterijima učinkovitosti, proporcionalnosti i odvraćujućeg karaktera sankcija, utvrđenima člankom 42. stavkom 1. drugom rečenicom te uredbe?

____________

1 SL 2013, L 269, str. 1.