Language of document :

Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2018. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mitnitsa Varna kontra „Schenker” EOOD

(C-655/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: Mitnitsa Varna

Alperes: „Schenker” EOOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 242. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a vámraktározási eljárás alá vont áruk jogtalan eltulajdonítása az alapügy konkrét körülményei között a vámraktározási eljárás alóli kivonásnak minősül, amely vámjogi szabálysértés miatt pénzügyi szankciónak az engedélyessel szembeni alkalmazásához vezet?

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti igazgatási szankciónak megfelelő jelleggel bír-e a vámszabálysértés – a jelen ügyben: kivonás a vámraktározási eljárás alól – tárgyát képező áruk ellenértéke megfizetésének elrendelése, és megengedhető-e az ilyen fizetési kötelezettséget szabályozó nemzeti rendelkezés a pénzügyi szankció alkalmazása mellett? Megfelel-e e szabályozás az uniós vámjogszabályok betartásának elmulasztásáért kiszabott szankciók hatékonyságának, arányosságának és visszatartó erejének a rendelet 42. cikke (1) bekezdésének második mondatában foglalt feltételének?

____________

1 HL 2013. L 269., 1. o.