Language of document :

2018 m. spalio 19 d. Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mitnitsa Varna / „Schenker“ EOOD

(Byla C-655/18)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Mitnitsa Varna

Kita kasacinio proceso šalis: „Schenker“ EOOD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/20131 , kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 242 straipsnio 1 dalies a ir b punktai turi būti aiškinami taip: esant konkrečioms nagrinėjamos bylos aplinkybėms prekių, dėl kurių įforminta muitinio sandėliavimo procedūra, vagystė yra paėmimas iš muitinės sandėliavimo procedūros, dėl kurio leidimo savininkui skiriama finansinė sankcija dėl muitų teisės pažeidimo?

2.    Ar nurodymas sumokėti prekių, esančių muitų teisės pažeidimo (šiuo atveju, paėmimo iš muitinio sandėliavimo procedūros) dalyku, vertės ekvivalentą yra administracinė sankcija, kaip ji suprantama pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 42 straipsnio 1 ir 2 dalis, ir ar leistina nacionalinės teisės norma, pagal kurią toks nurodymas sumokėti taikomas kartu su finansine sankcija? Ar toks reguliavimas atitinka Reglamento 42 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje numatytus Sąjungos muitų teisės aktų pažeidimo veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasymo kriterijus?

____________

1 OL L 269, 2013, p. 1.