Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Varna (Bolgarija) 19. oktobra 2018 – Mitnitsa Varna/„Schenker“ EOOD

(Zadeva C-655/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: Mitnitsa Varna

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: „Schenker“ EOOD

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 242(1)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije1 razlagati tako, da tatvina blaga, ki je bilo dano v postopek carinskega skladiščenja, v konkretnih okoliščinah postopka v glavni stvari pomeni odstranitev iz postopka carinskega skladiščenja, zaradi katere je treba imetniku dovoljenja izreči denarno kazen zaradi carinskega prekrška?

Ali ima naložitev plačila protivrednosti blaga, ki je predmet carinskega prekrška – v obravnavanem primeru: odstranitev iz postopka carinskega skladiščenja –, značilnosti upravne kazni v skladu s členom 42(1) in (2) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije in ali je nacionalna določba o naložitvi takega plačila poleg izreka denarne kazni dopustna? Ali ta določba izpolnjuje merila učinkovitosti, sorazmernosti in odvračilnosti iz člena 42(1), drugi stavek, Uredbe, ki veljajo za kazni v primeru kršitev carinske zakonodaje Unije?

____________

1     UL L 269, str. 1.