Language of document :

Az Aix-En-Provence (Franciaország) által 2018. október 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B. S. és C. A. elleni büntetőeljárás

(C-663/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

B. S és C. A.

A többi fél az eljárásban: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az EUMSZ 28., az EUMSZ 29., az EUMSZ 30. és az EUMSZ 32. cikk, az 1307/20131 és az 1308/20132 rendelet, valamint az áruk szabad mozgása elvének értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordul a Bírósághoz, e bíróság elé terjesztve azon kérdést, hogy e szövegeket úgy kell-e értelmezni, hogy az 1990. augusztus 22-i rendelettel megállapított eltérő rendelkezések, mivel a rostokra és a magokra korlátozzák a kender termesztését, feldolgozását és forgalmazását, a közösségi joggal összeegyeztethetetlen korlátozást állapítanak meg.

____________

1 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 608. o.; helyesbítés: HL 2016. L 130, 8. o.).

2 A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 671. o.; helyesbítések: HL 2016. L 130., 9. o.; HL 2017. L 262, 16. o.)