Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Franța) la 23 octombrie 2018 – Procedură penală împotriva lui B S și C A

(Cauza C-663/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Părțile din procedura principală

B S și C A

Celelalte părți: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Întrebările preliminare

Sesizează Curtea de Justiție a Uniuni Europene cu o cerere preliminară referitoare la interpretarea articolelor 28, 29, 30 și 32 TFUE, a Regulamentelor 1307/20131 și 1308/20132 , precum și a principiului liberei circulații a mărfurilor, prin care îi adresează întrebarea dacă aceste texte trebuie interpretate în sensul că dispozițiile derogatorii instituite prin Ordinul din 22 august 1990 prevăd o restricție neconformă cu dreptul comunitar întrucât limitează cultivarea cânepii, industrializarea și comercializarea sa, doar la fibre și la semințe.

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, p. 608).

2     Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, p. 671).