Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

Byla C543/18 RX

HG

prieš

Europos Komisija

„Peržiūra“

Santrauka – 2018 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (dėl peržiūros sprendžianti kolegija) sprendimas

Peržiūra – Peržiūros dalykas – Teisėjo skyrimas – Galimybė atskirai patikrinti teisėtumą – Sąlygos

(SESV 256 straipsnio 2 dalis; Teisingumo Teismo statuto 62 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 193 straipsnio 4 dalis)

Atliekant peržiūrą būtina išsiaiškinti, ar, visų pirma atsižvelgiant į bendrąjį teisinio saugumo principą, 2018 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas HG / Komisija (T‑693/16 P, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:492) kelia pavojų Sąjungos teisės vienovei ar darnai, kiek Bendrasis Teismas, veikdamas kaip apeliacinės instancijos teismas, nusprendė, kad kolegija, priėmusi 2016 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimą HG / Komisija (F‑149/15, EU: F:2016:155), buvo sudaryta netinkamai dėl vieno iš šios kolegijos narių skyrimo procedūros pažeidimo, lėmusio Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antros pastraipos pirmame sakinyje įtvirtinto pagal įstatymą įsteigto teismo principo pažeidimą.

Atliekant peržiūrą ypatingas dėmesys skirtinas klausimui, ar, kaip yra SESV 277 straipsnyje nurodytų aktų atveju, gali būti vykdoma atskira teisėjo skyrimo teisėtumo kontrolė ir ar tokia atskira teisėtumo kontrolė iš esmės arba praėjus tam tikram laiko tarpui negalima, ar galima, bet tik dėl tam tikrų pažeidimų, siekiant užtikrinti teisinį stabilumą ir res judicata galią.

(žr. rezoliucinės dalies 2 punktą)