Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

Predmet C-542/18 RX

Erik Simpson

protiv

Vijeća Europske unije

„Preispitivanje”

Sažetak – Odluka Suda (vijeće za preispitivanje) od 17. rujna 2018.

Preispitivanje – Predmet preispitivanja – Imenovanje suca – Mogućnost podvrgavanja incidentalnom nadzoru zakonitosti – Pretpostavke

(čl. 256. st. 2. UFEU-a; Statut Suda, čl. 62.; Poslovnik Suda, čl. 193. st. 4.)

Predmet preispitivanja je pitanje ugrožava li presuda Općeg suda Europske unije od 19. srpnja 2018., Simpson/Vijeće (T 646/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:493), jedinstvo ili dosljednost prava Unije – osobito s obzirom na opće načelo pravne sigurnosti – time što je spomenuti sud, odlučujući o žalbi, presudio da vijeće koje je donijelo rješenje Službeničkog suda Europske unije od 24. lipnja 2016., Simpson/Vijeće (F 142/11 RENV, EU:F:2016:136), nije bilo pravilno sastavljeno zbog nepravilnosti koja je utjecala na postupak imenovanja jednog od sudaca tog vijeća, što je dovelo do povrede načela zakonom ustanovljenog suda utvrđenog u prvoj rečenici članka 47. drugog stavka Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Preispitivanje se osobito odnosi na pitanje može li, poput akata navedenih u članku 277. UFEU a, imenovanje suca biti predmet incidentalnog nadzora zakonitosti ili je takav nadzor – načelno odnosno nakon proteka određenog vremena – isključen ili ograničen na određene vrste nepravilnosti kako bi se zajamčila pravna sigurnost i svojstvo pravomoćnosti.

(t. 2. izreke)