Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

C542/18. RX. sz. ügy

Erik Simpson

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Felülvizsgálat”

Összefoglaló – A Bíróság határozata (felülvizsgálati tanács), 2018. szeptember 17.

Felülvizsgálat – A felülvizsgálat tárgya – Bíró kinevezése – Közbenső jogszerűségi felülvizsgálat tárgyává tétel lehetősége – Feltételek

(EUMSZ 256. cikk, (2) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 62. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 193. cikk, (4) bekezdés)

A felülvizsgálat azon kérdésre vonatkozik, hogy – különösen a jogbiztonság általános elvére tekintettel – az Európai Unió Törvényszékének 2018. július 19‑i Simpson kontra Tanács ítélete (T‑646/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:493) sérti‑e az uniós jog egységességét vagy koherenciáját azáltal, hogy a Törvényszék másodfokú bíróságként eljárva kimondta, hogy szabálytalanul hozták létre azon ítélkező testületet, amely meghozta az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének 2016. június 24‑i Simpson kontra Tanács végzését (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), mivel az ezen ítélkező testület egyik tagjának kinevezésére irányuló eljárás során szabálytalanság történt, amely az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke második bekezdésének első mondatában foglalt, törvényes bíróhoz való jog megsértését eredményezte.

A felülvizsgálat különösen azon kérdésre vonatkozik, hogy az EUMSZ 277. cikkben foglalt jogi aktusokhoz hasonlóan valamely bíró kinevezése közbenső jogszerűségi felülvizsgálat tárgyát képezheti‑e, vagy az ilyen közbenső jogszerűségi felülvizsgálat a jogbiztonság és a res iudicata biztosítása érdekében – elviekben vagy bizonyos idő elteltével – ki van zárva vagy bizonyos jellegű szabálytalanságokra korlátozódik.

(lásd: a rendelkező rész 2. pontja)