Language of document :

Üldkohtu 8. novembri 2018. aasta otsus – Dyson versus komisjon

(kohtuasi T-544/13 RENV)1

(Direktiiv 2010/30/EL – Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses – Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse direktiivi –Tolmuimejate energiamärgistus – Volitusakti oluline element)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Dyson Ltd (Malmesbury, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister F. Carlin, solicitor E. Batchelor ja solicitor M. Healy, keda abistas advokaat A. Patsa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, K. Herrmann ja K. Talabér-Ritz)

Ese

ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 3. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 665/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega (ELT 2013, L 192, lk 1).

Resolutsioon

Tühistada komisjoni 3. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 665/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega.

Mõista Euroopa Komisjonilt välja kohtukulud, sealhulgas Euroopa Kohtu apellatsioonimenetluse kulud.

____________

1 ELT C 344, 23.11.2013.