Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2018 – Dyson v. komissio

(asia T-544/13 RENV)1

(Direktiivi 2010/30/EU – Energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittaminen merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin – Komission delegoitu asetus direktiivin täydentämiseksi – Pölynimurien energiamerkintä – Valtuutussäädöksen keskeinen osa)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Dyson Ltd (Malmesbury, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister F. Carlin, solicitor E. Batchelor ja solicitor M. Healy, avustajanaan asianajaja A. Patsa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn, K. Herrmann ja K. Talabér-Ritz)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/E[U] täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän osalta 3.5.2013 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013 (EUVL 2013, L 192, s. 1)

Tuomiolauselma

Kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/E[U] täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän osalta 3.5.2013 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013.

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien muutoksenhakuasian käsittelystä unionin tuomioistuimessa aiheutuneet kulut.

____________

1 EUVL C 344, 23.11.2013.