Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2018 – Dyson/Comisia

(Cauza T-544/13 RENV)1

(„Directiva 2010/30/UE – Indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic – Regulament delegat al Comisiei de completare a directivei – Etichetare energetică a aspiratoarelor – Element esențial al actului de abilitare”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Dyson Ltd (Malmesbury, Regatul Unit) (reprezentanți: F. Carlin, barrister, E. Batchelor și M. Healy, solicitors, asistați de A. Patsa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn, K. Herrmann și K. Talabér-Ritz, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor (JO 2013, L 192, p. 1)

Dispozitivul

Anulează Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor aferente procedurii de recurs în fața Curții.

____________

1     JO C 344, 23.11.2013.