Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2018 – Dyson/Komisija

(Zadeva T-544/13 RENV)1

(Direktiva 2010/30/EU – Navajanje porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, z nalepkami in standardiziranimi podatki o izdelku – Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive – Označevanje sesalnikov z energijskimi nalepkami – Bistveni element akta o prenosu pooblastila)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Dyson Ltd (Malmesbury, Združeno kraljestvo) (zastopniki: F. Carlin, barrister, E. Batchelor in M. Healy, solicitors, skupaj z A. Patso, avocat)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Flynn, K. Herrmann in K. Talabér-Ritz, agenti)

Predmet

Predloga na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami (UL 2013, L 192, str. 1).

Izrek

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami se razglasi za nično.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški v zvezi s pritožbenim postopkom pred Sodiščem.

____________

1 UL C 344, 23.11.2013.