Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Erding (Германия), постъпило на 19 октомври 2018 г. — F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Дело C-656/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Erding

Страни в главното производство

Ищец: F.

Ответник: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

С определение на Съда от 7 ноември 2018 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________