Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Erding (Tyskland) den 19. oktober 2018 – F mod Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Sag C-656/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Erding

Parter i hovedsagen

Sagsøger: F

Sagsøgt: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Ved Domstolens kendelse af 7. november 2018 blev sagen slettet fra Domstolens register.

____________