Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. oktobrī iesniedza Amtsgericht Erding (Vācija) – F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Lieta C-656/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Erding

Pamatlietas puses

Prasītāja: F.

Atbildētāja: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Ar Tiesas 2018. gada 7. novembra rīkojumu lieta tika izslēgta no reģistra.

____________