Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amstgerichts Erding (Nemecko) 19. októbra 2018 – F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(vec C-656/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amstgericht Erding

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: F.

Žalovaný: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Vec bola uznesením Súdneho dvora zo 7. novembra 2018 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________