Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Erding (Nemčija) 19. oktobra 2018 – F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Zadeva C-656/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Erding

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: F.

Tožena stranka: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Zadeva je bila s sklepom Sodišča z dne 7. novembra 2018 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________