Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Erding (Tyskland) den 19 oktober 2018 – F. mot Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Mål C-656/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Erding

Parter i det nationella målet

Klagande: F.

Motpart: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Målet avskrevs genom domstolens beslut av den 7 november 2018.

____________