Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 7. studenoga 2018. – Europska komisija protiv Mađarske

(predmet C-171/17)1

(Povreda obveze države članice – Direktiva 2006/123/EZ – Članci 15. do 17. – Članak 49. UFEU-a – Sloboda poslovnog nastana – Članak 56. UFEU-a – Slobodno pružanje usluga – Nacionalni sustav mobilnog plaćanja – Monopol)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: V. Bottka i H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Tuženik: Mađarska (zastupnici: M. Z. Fehér i G. Koós, agenti)

Izreka

Uvođenjem i zadržavanjem na snazi nacionalnog sustava mobilnog plaćanja uređenog nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (Zakon br. CC iz 2011. o nacionalnom sustavu mobilnog plaćanja) i 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról (Vladina uredba br. 356/2012 o provedbi Zakona o nacionalnom sustavu mobilnog plaćanja), Mađarska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 15. stavka 2. točke (d) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu i članka 56. UFEU-a.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Europska komisija i Mađarska snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 231, 17. 7. 2017.