Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 noiembrie 2018 – Comisia Europeană/Ungaria

(Cauza C-171/17)1

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 2006/123/CE – Articolele 15-17 – Articolul 49 TFUE – Libertatea de stabilire – Articolul 56 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Sistem național de plată mobilă – Monopol)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: V. Bottka și H. Tserepa-Lacombe, agenți)

Pârâtă: Ungaria (reprezentanți: M.Z. Fehér și G. Koós, agenți)

Dispozitivul

Prin introducerea și prin menținerea în vigoare a sistemului național de plată mobilă reglementat de nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (Legea nr. CC din 2011 privind sistemul național de plată mobilă) și de 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról (Decretul guvernamental nr. 356/2012 de punere în aplicare a Legii privind sistemul național de plată mobilă), Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 15 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, și al articolului 56 TFUE.

Respinge în rest acțiunea.

Comisia Europeană și Ungaria suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 231, 17.7.2017.