Language of document :

Žalba koju je 11. rujna 2018. podnio Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 11. srpnja 2018. u predmetu T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH protiv Europske komisije

(predmet C-568/18 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (zastupnici: S. Altenschmidt, D. Jacob, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj zahtijeva od Suda da:

-     ukine presudu Općeg suda od 11. srpnja 2018. u predmetu T-643/13;

-     poništi odluku Komisije od 15. rujna 2013. s referentnim brojem GestDem 2013/1504;

-     podredno, ukine presudu Općeg suda i vrati predmet Općem sudu na ponovno suđenje.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe sljedeće žalbene razloge:

1. Opći sud nije uzeo u obzir zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 1367/20061 za odbijanje slobodnog pristupa informacijama o okolišu. Preširoko je tumačio razlog za odbijanje iz članka 4. stavka 2. prve alineje Uredbe br. 1049/20012 , u vezi s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1367/2006, u svjetlu odredaba Aarhuške konvencije. Sud pogrešno polazi od načela da su informacije o učinkovitosti glede emisija CO2 industrijskog postrojenja osjetljive poslovne informacije.

2. Opći je sud zanemario postojanje informacija o okolišu glede emisija, protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1367/2006 i članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3. Također, Opći sud nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir prevladavajući javni interes za pristup odnosnim informacijama o okolišu, na koji se pozivao žalitelj.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL 2006., L 264, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 20., str. 29.)

2 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 160., str. 70.)