Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2018. uputio High Court (Irska) – Minister for Justice and Equality protiv ND-a

(predmet C-685/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: Minister for Justice and Equality

Druga stranka u postupku: ND

Prethodna pitanja

Jesu li kriteriji u skladu s kojima se utvrđuje je li državni odvjetnik koji je određen kao pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog za potrebe članka 6. stavka 1.1 pravosudno tijelo u smislu autonomnog značenja tog pojma iz članka 6. stavka 1. Okvirne odluke iz 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kao prvo, to da je državni odvjetnik neovisan od izvršne vlasti i, kao drugo, to da se za njega u njegovom vlastitom pravnom sustavu smatra da se bavi sudovanjem ili u njemu sudjeluje?

U slučaju negativnog odgovora, koji su kriteriji u skladu s kojima nacionalni sud treba utvrditi je li državni odvjetnik koji je određen kao pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog za potrebe članka 6. stavka 1. Okvirne odluke pravosudno tijelo za potrebe članka 6. stavka 1.?

Ako kriteriji uključuju zahtjev da se državni odvjetnik bavi sudovanjem ili da u njemu sudjeluje, treba li tu okolnost utvrditi s obzirom na njegov status u njegovom pravnom sustavu ili u skladu s određenim objektivnim kriterijima? Ako navedeno treba utvrditi u skladu s objektivnim kriterijima, koji su to kriteriji?

Je li državni odvjetnik Republike Litve pravosudno tijelo u smislu autonomnog značenja tog pojma iz članka 6. stavka 1. Okvirne odluke iz 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica?

____________

1 Okvirna odluka Vijeća (2002/584/PUP) o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002, L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.)