Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 7. novembra 2018 – Minister for Justice and Equality/ND

(vec C-685/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court (Írsko)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Minister for Justice and Equality

Odporca: ND

Prejudiciálne otázky

Za kritériá, podľa ktorých sa môže stanoviť, či prokurátor určený ako vydávajúci súdny orgán v zmysle článku 6 ods. 11 rámcového rozhodnutia z roku 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi je súdnym orgánom v rozsahu autonómneho významu tohto pojmu v zmysle tohto článku, treba považovať, že 1) prokurátor je nezávislý od výkonnej moci a 2) v rámci vlastného právneho poriadku sa považuje za orgán, ktorý vykonáva spravodlivosť alebo sa podieľa na výkone spravodlivosti?

Ak nie, aké sú kritériá, podľa ktorých by mal vnútroštátny súd rozhodnúť, či prokurátor, ktorý je určený ako vydávajúci súdny orgán v zmysle článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia, je súdnym orgánom v zmysle tohto článku?

Pokiaľ tieto kritériá zahŕňajú požiadavku, aby prokurátor vykonával spravodlivosť, alebo aby sa podieľal na výkone spravodlivosti, má sa o tejto požiadavke rozhodnúť podľa postavenia, ktoré má vo svojom právnom poriadku, alebo podľa určitých objektívnych kritérií? Ak sa má rozhodnúť podľa objektívnych kritérií, aké sú tieto kritériá?

Je prokurátor Litovskej republiky súdnym orgánom v rozsahu autonómneho významu tohto pojmu podľa článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia z roku 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi?

____________

1 2002/584/SVV: Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34).