Language of document :

A Hof van Cassatie (Belgium) által 2018. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IK elleni büntetőeljárás

(C-551/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

IK

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2002/584/IB kerethatározat1 8. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy elegendő, ha az európai elfogatóparancsban a kibocsátó igazságügyi hatóság kizárólag a kiszabott végrehajtható szabadságvesztést tünteti fel, anélkül tehát, hogy rögzítené az ugyanazon bűncselekmény miatt ugyanabban az ítéletben kiszabott olyan mellékbüntetést, mint a fogva tarthatónak nyilváníthatóságot, amely alapján csak a szabadságvesztés főbüntetés végrehajtását követően kerül sor szabadságelvonásra, kizárólag egy e célból a büntetés-végrehajtási bíróság által hozott hivatalos határozatot követően?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2002/584/IB kerethatározat 8. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóság tagállama által a kizárólag a kiszabott végrehajtható szabadságvesztést feltüntető (vagyis az ugyanazon bűncselekmény miatt ugyanabban az ítéletben kiszabott olyan mellékbüntetést, mint a fogva tarthatónak nyilváníthatóságot nem tartalmazó) európai elfogatóparancs alapján teljesített átadás azzal a következménnyel jár, hogy a kibocsátó igazságügyi hatóság tagállamában végre lehet hajtani az e mellékbüntetés végrehajtásából eredő tényleges szabadságelvonást?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén a 2002/584/IB kerethatározat 8. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy az, hogy a kibocsátó igazságügyi hatóság nem tüntette fel a fogva tarthatónak nyilváníthatóság mellékbüntetést az európai elfogatóparancsban, azzal a következménnyel jár, hogy e mellékbüntetés (amely vonatkozásában elfogadható, hogy arról a végrehajtó igazságügyi hatóság nem bírt tudomással) alapján nem lehet tényleges szabadságelvonást végrehajtani a kibocsátó igazságügyi hatóság tagállamában?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).