Language of document :

2018 m. rugpjūčio 29 d. Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš IK

(Byla C-551/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

IK

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR1 8 straipsnio 1 dalies f punktą reikia aiškinti taip, kad pakanka, jog Europos arešto orderį išdavęs teismas jame nurodytų tik paskirtą vykdytiną laisvės atėmimo bausmę, bet ne už tą pačią nusikalstamą veiką ir tuo pačiu teismo nuosprendžiu paskirtą papildomą bausmę, kaip antai pagal TBS (terbeschikkingstelling) skirtą bausmę, kuria laisvė faktiškai atimama tik įvykdžius pagrindinę laisvės atėmimo bausmę ir tik bausmių skyrimo teismui šiuo tikslu priėmus formalų sprendimą?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Pagrindų sprendimo 2002/584/TVRTVR 8 straipsnio 1 dalies f punktą reikia aiškinti taip, kad vykdančiosios valstybės narės teisminės institucijos įvykdytas perdavimas remiantis Europos arešto orderiu, kuriame nurodyta tik paskirta vykdytina laisvės atėmimo bausmė, bet ne už tą pačią nusikalstamą veiką ir tuo pačiu teismo nuosprendžiu pagal TBS paskirta papildoma bausmė, reiškia, kad vykdant šią papildomą bausmę Europos arešto orderį išdavusioje valstybėje narėje galima faktiškai taikyti laisvės atėmimą?

3.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar Pagrindų sprendimo 2002/584/TVRTVR 8 straipsnio 1 dalies f punktą reikia aiškinti taip, kad tai, jog Europos arešto orderį išdavusi teisminė institucija jame nenurodė papildomos pagal TBS skirtos bausmės reiškia, kad ši papildoma bausmė, apie kurią, reikia manyti, vykdančioji teisminė institucija nežinojo, negali būti pagrindu faktiškai taikyti laisvės atėmimą Europos arešto orderį išdavusios teisminės institucijos valstybėje narėje?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (2002/584/TVR) (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).