Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van Cassatie (Belgia) la 29 august 2018 – IK

(Cauza C-551/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van Cassatie

Partea din procedura principală

Recurent: IK

Întrebările preliminare

Articolul 8 alineatul (1) litera (f) din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare1 trebuie interpretat în sensul că este suficient ca o autoritate judiciară emitentă să menționeze în mandatul european de arestare doar pedeapsa privativă de libertate executorie aplicată, deci nu și pedeapsa complementară aplicată pentru aceeași infracțiune și prin aceeași hotărâre judecătorească, precum punerea la dispoziție, care va conduce la privarea efectivă de libertate doar după executarea primei pedepse privative de libertate și doar după o decizie expresă în acest sens a Strafuitvoeringsrechtbank (Tribunalul pentru Aplicarea Pedepselor)?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 8 alineatul (1) litera (f) din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare trebuie interpretat în sensul că predarea de către statul membru al autorității judiciare de executare pe baza unui mandat european de arestare care menționează doar pedeapsa privativă de libertate executorie aplicată, deci nu și pedeapsa complementară a punerii la dispoziție, aplicată pentru aceeași infracțiune și prin aceeași hotărâre judecătorească, are drept consecință faptul că, în statul membru al autorității judiciare emitente, se poate proceda la privarea efectivă de libertate în vederea executării pedepsei complementare?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolul 8 alineatul (1) litera (f) din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare trebuie interpretat în sensul că neincluderea pedepsei complementare a punerii la dispoziție în mandatul european de arestare, de către autoritatea judiciară emitentă, are drept consecință că pedeapsa complementară aplicată, despre care se poate presupune că autoritatea judiciară de executare nu are cunoștință, nu poate conduce la privarea efectivă de libertate în statul membru emitent?

____________

1     Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (2002/584/JAI) (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială 19/vol. 6, p. 3).