Language of document :

Tužba podnesena 30. listopada 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije

(predmet C-676/18)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Kraljevina Belgija

Tužbeni zahtjevi

utvrditi da je propuštanjem donošenja, najkasnije do 30. rujna 2016., svih zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s Direktivom 2014/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 20141 , ili, u svakom slučaju, time što nije dostavila tekst tih mjera Komisiji, Kraljevina Belgija povrijedila je obveze koje ima na temelju članka 28. stavka 1. navedene direktive;

naložiti Kraljevini Belgiji, u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a, plaćanje novčane kazne u iznosu od 49.906,50 eura dnevno počevši od dana objave presude u ovom slučaju zbog povrede obveze dostave teksta mjera o prenošenju Direktive 2014/36/EU koju će uplatiti na račun koji će odrediti Komisija;

Kraljevini Belgiji naložiti snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Države članice su obavezne, u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive 2014/36/EU poduzeti potrebne nacionalne mjere za prijenos obveza iz te direktive najkasnije do 30. rujna 2016. Budući da Belgija nije dostavila mjere prenošenja te direktive, Komisija je odlučila pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

U svojoj tužbi, Komisija predlaže izricanje dnevne novčane kazne u iznosu od 49.906,50 eura Belgiji. Iznos novčane kazne izračunat je vodeći računa o težini i trajanju povrede, kao i odvraćajućem učinku s obzirom na sposobnost plaćanja te države članice.

____________

1 Direktiva 2014/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika (SL 2014., L 94, str. 375.).