Language of document :

2018 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė

(Byla C-676/18)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad iki 2016 m. rugsėjo 30 d. nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/36/ES1 , arba bet kuriuo atveju šių nuostatų nepateikusi Komisijai, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 28 straipsnio 1 dalį.

Vadovaujantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, skirti Belgijos Karalystei 49 906,50 EUR už dieną periodinę baudą, skaičiuojant nuo sprendimo paskelbimo šioje byloje dienos, dėl to, kad ji pažeidė pareigą pateikti Direktyvos 2014/36/ES perkėlimo į nacionalinę teisę priemones; ši bauda turi būti mokama į Komisijos nurodytą sąskaitą.

priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Kaip matyti iš Direktyvos 2014/36/ES 28 straipsnio 1 dalies, valstybės narės turėjo priimti nacionalines priemones, būtinas įvykdyti šioje direktyvoje numatytas pareigas, ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 30 d. Kadangi Belgija jokių direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių nepateikė, Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą.

Savo ieškinyje Komisija siūlo Belgijai skirti 49 906,50 EUR už dieną periodinę baudą. Baudos suma apskaičiuota atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą bei trukmę, taip pat – atgrasomąjį poveikį, turint mintyje šios valstybės narės finansines galimybes.

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų (OL L 94, 2014, p. 375).