Language of document :

Tožba, vložena 30. oktobra 2018 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija

(Zadeva C-676/18)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Kraljevina Belgija s tem, da ni do 30. septembra 2016 sprejela vseh zakonskih in drugih predpisov za uskladitev z Direktivo 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 20141 ali vsekakor s tem, da teh ukrepov ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz člena 28(1) navedene direktive;

Kraljevini Belgiji naj se v skladu s členom 260(3) PDEU naloži dnevna kazen v višini 49.906,50 EUR od datuma razglasitve sodbe v tej zadevi zaradi neizpolnitve obveznosti sporočitve ukrepov za prenos Direktive 2014/36/EU, ki naj jo plača na račun, ki ga bo navedla Komisija;

Kraljevini Belgiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Države članice so morale na podlagi člena 28(1) Direktive 2014/36/EU sprejeti nacionalne ukrepe za prenos obveznosti iz te direktive najkasneje do 30. septembra 2016. Ker Belgija o ukrepih za prenos Direktive ni obvestila Komisije, se je Komisija odločila, da vloži tožbo pri Sodišču.

Komisija s tožbo predlaga, da se Belgiji naloži dnevno denarno kazen v višini 49.906,50 EUR. Znesek dnevne denarne kazni je izračunan glede na resnost in trajanje kršitve in na odvračilni učinek glede na plačilno zmožnost te države članice.

____________

1 Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev (UL 2014, L 94, str. 375).