Language of document :

A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2018. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) kontra Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(C-648/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Alperes: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az EUMSZ 35. cikkel a Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 23. cikke (1) bekezdésének, valamint 28. cikke c) pontjának olyan értelmezése, amelynek alapján a romániai villamosenergia-termelők kizárólag a versenyalapú központosított román piac útján kötelesek az előállított villamos energia teljes mennyiségét értékesítésre kínálni, mivel létezik ugyan az energia kivitelének lehetősége, de arra nem közvetlenül, hanem kereskedő társaságon keresztül kerülhet sor?

____________