Language of document :

2018 m. spalio 17 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) / Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Byla C-648/18)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė ir atsakovė pirmojoje instancijoje: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Atsakovė apeliaciniame procese ir pareiškėja pirmojoje instancijoje: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 35 straipsniu draudžiama Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Įstatymas Nr. 123/2012 dėl elektros energijos ir gamtinių dujų) 23 straipsnio 1 dalį ir 28 straipsnio c punktą aiškinti taip, kad Rumunijos elektros gamintojai privalo visą pagamintą elektros energiją parduoti tik Rumunijos konkurencinėje ir centralizuotoje rinkoje, jeigu yra galimybė eksportuoti elektros energiją ne tiesiogiai, bet tarpininkaujant prekybos bendrovėms?

____________