Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Bucureşti (Roemenië) op 17 oktober 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Zaak C-648/18)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Tribunalul Bucureşti

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Verwerende partij: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Prejudiciële vraag

Staat artikel 35 VWEU in de weg aan een uitlegging van artikel 23, lid 1, en artikel 28, onder c), van Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 volgens welke elektriciteitsproducenten in Roemenië verplicht zijn de totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit uitsluitend te verhandelen via een gecentraliseerde competitieve markt in Roemenië, hoewel de mogelijkheid bestaat om energie te exporteren, zij het niet rechtstreeks maar via handelsbedrijven?

____________