Language of document :

Presuda Suda (treće vijeće) od 21. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesverwaltungsgericht Oberösterreich - Austrija) – Ahmad Shah Ayubi protiv Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(predmet C-713/17)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2011/95/EU – Standardi za sadržaj međunarodne zaštite – Status izbjeglice – Članak 29. – Socijalna zaštita – Različito postupanje – Izbjeglice s pravom na privremeni boravak)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ahmad Shah Ayubi

Tuženik: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Izreka

Članak 29. Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalno zakonodavstvo poput onoga u glavnom postupku koje predviđa da se izbjeglicama s pravom na privremeni boravak u državi članici dodjeljuje socijalna pomoć u iznosu manjem od onog koji se dodjeljuje državljanima te države članice i izbjeglicama s pravom na stalni boravak u toj državi članici.

Izbjeglica se može pred nacionalnim sudovima pozivati na nespojivost zakonodavstva poput onoga u glavnom postupku s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2011/95 kako bi se uklonilo ograničenje njezinih prava koje sadržava to zakonodavstvo.

____________

1 SL C 123, 9. 4. 2018.