Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 5. november 2018 – Procureur-Generaal ved Hoge Raad der Nederlanden

(Sag C-678/18)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Appellant: Procureur-Generaal ved Hoge Raad der Nederlanden

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design 1 fortolkes således, at den bindende tillægger alle de der nævnte domstole i en medlemsstat beføjelse til at træffe foreløbige, herunder sikrende retsmidler, eller kan medlemsstaterne – helt eller delvist – selv frit give de domstole, som i medfør af nævnte forordnings artikel 80, stk. 1, er udpeget som EF-designdomstole (i første og anden instans) enekompetence til at træffe sådanne retsmidler?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT 202, L 3, s. 1).