Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 5. novembril 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(kohtuasi C-678/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pool

Kassatsioonkaebuse esitaja: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EÜ) nr 6/20021 artikli 90 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et see näeb ette, et ajutiste meetmete, sealhulgas kaitsemeetmete võtmise pädevus antakse tingimata liikmesriigi kõikidele viidatud sättes nimetatud kohtutele, või nii, et täielikult või osaliselt jääb liikmesriikide otsustada, kas anda selliste meetmete võtmise ainupädevus kohtutele, mis on vastavalt määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 80 lõikele 1 määratud ühenduse disainilahenduste esimese ja teise astme kohtuteks?

____________

1     Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142).