Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2018. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(predmet C-678/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Podnositelj žalbe u kasacijskom postupku: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Prethodno pitanje

Treba li članak 90. stavak 1. Uredbe o dizajnu Zajednice1 tumačiti na način da on sadržava kogentno prenošenje nadležnosti za donošenje privremenih mjera, uključujući zaštitne mjere na sve tamo navedene sudove neke države članice ili se njime državama članicama prepušta – u cijelosti ili djelomično – prenošenje nadležnosti za donošenje takvih mjera isključivo na sudove koji su u skladu s člankom 80. stavkom 1. Uredbe o dizajnu Zajednice imenovani kao sudovi za dizajn Zajednice (prvog i drugog stupnja)?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.)