Language of document :

Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(C-678/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 6/2002 rendelet1 90. cikkének (1) bekezdését, hogy az az ideiglenes intézkedések– ideértve a biztosítási intézkedéseket is – elrendelésére vonatkozó joghatóságnak az e rendelkezésben megnevezett valamennyi tagállami bíróságra történő, kötelező átruházását írja elő, vagy pedig – részben vagy egészben – a tagállamoknak engedi át annak lehetőségét, hogy az ideiglenes intézkedések elrendelésére vonatkozó hatáskört kizárólag azokra a bíróságokra telepítsék, amelyek a 6/2002 rendelet 80. cikkének (1) bekezdése szerinti (első vagy másodfokú) formatervezésiminta-oltalmi bíróságoknak minősülnek?

____________

1 A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.).