Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2018. uputio Okresní soud v Ostravě (Češka Republika) – OPR-Finance s.r.o. protiv GK

(predmet C-679/18)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Okresní soud v Ostravě

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: OPR-Finance s.r.o.

Tuženik: GK

Prethodna pitanja

Protivi li se odredbi članka 8. u vezi s odredbom članka 23. Direktive 2008/48/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ nacionalno zakonodavstvo koje određuje da je sankcija za neispunjavanje vjerovnikove obveze procjene kreditne sposobnosti potrošača prije sklapanja ugovora o kreditu nevaljanost ugovora o kreditu povezana s potrošačevom obvezom vraćanja glavnice vjerovniku u vrijeme koje je u skladu s potrošačevim financijskim mogućnostima, pri čemu se ta sankcija (nevaljanost ugovora o kreditu), međutim, primjenjuje samo kada se potrošač na nju pozove (odnosno, iznese prigovor nevaljanosti u vezi s ugovorom) u roku ograničenom na tri godine?

Obvezuje li odredba članka 8. u vezi s odredbom članka 23. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ nacionalni sud da po službenoj dužnosti primjeni sankciju iz nacionalnog zakonodavstva za neispunjavanje vjerovnikove obveze procjene kreditne sposobnosti potrošača (odnosno, čak i ako se potrošač aktivno ne pozove na sankciju)?

____________

1 Sl 2008., L 133, str. 66.