Language of document :

2018 m. lapkričio 5 d. Okresní soud v Ostravě (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OPR-Finance s.r.o. / GK

(Byla C-679/18)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresní soud v Ostravě

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: OPR-Finance s.r.o.

Atsakovė: GK

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal kartu aiškinamas 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB1 8 ir 23 straipsnių nuostatas draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta, kad sankcija už kreditoriaus pareigos įvertinti vartotojo kreditingumą prieš sudarant kredito sutartį neįvykdymą yra kredito sutarties, susijusios su vartotojo pareiga grąžinti kreditoriui pagrindinę sumą atsižvelgiant į vartotojo finansinį pajėgumą tinkamu metu, negaliojimas, jeigu tokia sankcija (kredito sutarties negaliojimas) vis dėlto taikoma tik tada, kai vartotojas ja pasiremia (t. y. ginčija sutarties galiojimą) per trejų metų senaties terminą?

2.    Ar pagal kartu aiškinamas 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 8 ir 23 straipsnių nuostatas reikalaujama, kad nacionalinis teismas savo iniciatyva taikytų sankciją, kuri nacionalinės teisės akte numatyta už kreditoriaus pareigos įvertinti vartotojo kreditingumą neįvykdymą (t. y. net ir tuo atveju, kai vartotojas šia sankcija aktyviai nesiremia)?

____________

1 OL L 133, 2008, p. 66.